Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16147
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 324140
Katalogové èíslo 512900
Název dokumentu Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty přimontované k motoru
Anglický název Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel, oil and electrical components
Datum vydání 01.09.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 161472021
ISO 161472020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512393ČSN EN ISO 16147 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16147 Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci a instalaci palivových, olejových a elektrických komponent přimontovaných k vestavěným vznětovým motorům pro minimalizaci úniku paliva, rizika úrazu elektrickým proudem a rizika a/nebo šíření požáru na malých plavidlech o délce trupu až do 24 m podle ISO 8666.