Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360600
Katalogové èíslo 512894
Název dokumentu Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Anglický název Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.10 - Patice a objímky pro zdroje světla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60598-12021
IEC 60598-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98033ČSN EN 60598-1 ed. 6 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7 Tato část 1 IEC 60598 uvádí obecné požadavky na svítidla s elektrickými světelnými zdroji pro napájecí napětí nepřesahující 1 000 V. Požadavky a příslušné zkoušky této normy zahrnují: třídění, značení, mechanickou a elektrickou konstrukci. Zdůrazňuje se skutečnost, že tato část 1 zahrnuje všechna hlediska bezpečnosti (elektrické, tepelné a mechanické). Uvádění fotometrických údajů svítidel připravuje Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) a proto není začleněno do této části 1.