Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63193
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364328
Katalogové èíslo 512860
Název dokumentu Olověné baterie pro pohon lehkých vozidel - Obecné požadavky a metody zkoušek
Anglický název Lead-acid batteries for propulsion power of lightweight vehicles - General requirements and methods of test
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.220.20 - Kyselinové akumulátorové články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 631932021
IEC 631932020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63193 Tento dokument platí pro olověné baterie pro napájení elektrických jednostopých vozidel (mopedů) a tříkolek (e-rikše a dodávková vozidla) a rovněž pro golfové vozíky a podobná lehká užitková vozidla a vozidla pro více cestujících. Tato vozidla a související baterie používají nejčastěji osoby s nízkou úrovní technických schopností, v prostředí s mnoha přihlížejícími, kteří se nestarají o možná rizika s tím spojená. Baterie proto musí být neobyčejně spolehlivé, uživatelsky přátelské a musí minimalizovat nebezpečí požáru, exploze, úrazu elektrickým proudem a chemických popálenin. Dokument stanoví metody zkoušek přizpůsobené na baterie určené pro výše uvedené typy vozidel tak, aby byla zajištěna uspokojivá a bezpečná funkce baterie v očekávaných aplikacích. Tento dokument neplatí například pro olověné články a baterie použité pro aplikace pro startování motorů, trakční aplikace, staniční aplikace, aplikace pro všeobecné účely nebo pro motorové vozíky a podobná osobní asistenční vozidla.