Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62485-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364380
Katalogové èíslo 512859
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií
Anglický název Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.220.20 - Kyselinové akumulátorové články a baterie
29.220.30 - Alkalické akumulátorové články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62485-52021
IEC 62485-52020
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515743ČSN EN IEC 62485-5 2021Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62485-5 Tato část souboru IEC 62485 platí pro instalaci jednoho nebo více staničních akumulátorových baterií, které mají maximální celkové DC napětí 1 500 V na jakékoliv DC části napájecí sítě a popisuje základní opatření pro ochranu při normálním provozu nebo při očekávaných poruchových podmínkách proti nebezpečí vytvářenném elektrickou energií, zkraty, elektrolytem, emisí plynů, požárem a explozí. Tento dokument uvádí požadavky pro bezpečnostní aspekty spojené s instalací, používáním, prohlídkami a údržbou a likvidaci lithium ion baterií, použitých ve staničních aplikacích. Tento dokument platí pro stabilní baterie pro průmyslové aplikace, které jsou instalovány v samostatné uzavřené budově nebo krytu, stejně jako pro staniční baterie, které jsou instalovány ve veřejných budovách, úřadech, a soukromých sídlech. Tento dokument platí rovněž pro údržbu a likvidaci lithium ion baterií, použitých ve stabilních aplikacích. Tento dokument neplatí pro baterie obsahující kovové lithium.