Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62793 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357605
Katalogové èíslo 512837
Název dokumentu Výstražné systémy před bouřkou - Ochrana před bleskem
Anglický název Thunderstorm warning systems - Protection against lightning
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 627932020
IEC 627932020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506317ČSN EN IEC 62793 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62793 ed. 2 Tento dokument popisuje vlastnosti varovných systému před bouřkou (TWS) k provedení preventivních opatření před bleskem. Samotný senzor a/nebo síť senzorů (např. detekční bleskový systém) může být použit jako TWS. Tento dokument poskytuje požadavky na senzory a sítě shromažďující přesná data odpovídajících parametrů poskytujících informaci v reálném čase o blesku a atmosférické elektrické aktivitě. Popisuje aplikace shromažďující data z těchto senzorů a sítí ve formě varování a historických dat. Tento dokument zahrnuje obecný popis dostupných technik pro TWS, pokyny pro poplachové metody, informativní příklady možných preventivních akcí. Mimo rozsah tohoto dokumentu jsou tyto aspekty: a) systémy ochrany před bleskem: na takové systémy se vztahuje IEC 62305 (soubor) [1] ; b) další s bouřkou související jevy, jako déšť, kroupy, vítr; c) satelity a radary založené na technikách detekce bouřky. d) přenosná zařízení (zařízení, kde není senzor připevněn)