Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360600
Katalogové èíslo 512815
Název dokumentu Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla
Anglický název Luminaires - Part 2-1: Particular requirements - Fixed general purpose luminaires
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.40 - Svítidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60598-2-12021
IEC 60598-2-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21070ČSN EN 60598-2-1 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2 Tato část IEC 60598 specifikuje požadavky na stacionární svítidla pro obecné použití s elektrickými světelnými zdroji pro napájecí napětí nepřesahující 1 000 V.