Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61058-2-5 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354107
Katalogové èíslo 512812
Název dokumentu Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče
Anglický název Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.40 - Spínače
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61058-2-52021
IEC 61058-2-52018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89022ČSN EN 61058-2-5 ed. 2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61058-2-5 ed. 3 Tato norma platí pro voliče (mechanické nebo elektronické) pro spotřebiče ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, pro provozování nebo řízení elektrických spotřebičů a jiných zařízení pro domácnost nebo podobné účely se jmenovitým napětím do 480 V a jmenovitým proudem do 63 A.