Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60320-2-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354508
Katalogové èíslo 512809
Název dokumentu Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů
Anglický název Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.20 - Připojovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60320-2-42021
IEC 60320-2-42018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76394ČSN EN 60320-2-4 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60320-2-4 ed. 2 Tato norma platí pro dvojpólové nástrčky a přívodky pouze na střídavý proud, s ochranným kontaktem nebo bez něho, na jmenovité napětí do 250 V a jmenovitý proud do 16 A, pro domácnost a podobné obecné účely, určené pro vestavění nebo integrování do elektrických spotřebičů nebo jiných elektrických zařízení s konstrukcí složenou z více částí pro napájení při kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz, které jsou závislé na hmotnosti spotřebičů pro zajištění správného spojení.