Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60799 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347502
Katalogové èíslo 512807
Název dokumentu Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody
Anglický název Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 607992021
IEC 607992018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
519156ČSN EN IEC 60799 ed. 2 2021A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57454ČSN EN 60799 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60799 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky pro odpojitelné přívody a pro propojovací odpojitelné přívody pro domácnost a podobná zařízení obecného použití.