Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60799 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347502
Katalogové èíslo 512807
Název dokumentu Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody
Anglický název Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 607992021
IEC 607992018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57454ČSN EN 60799 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60799 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky pro odpojitelné přívody a pro propojovací odpojitelné přívody pro domácnost a podobná zařízení obecného použití.