Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 25197
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 326614
Katalogové èíslo 512802
Název dokumentu Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla
Anglický název Small craft - Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 251972020
ISO 251972020
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
517142ČSN EN ISO 25197 2021A1
518115ČSN EN ISO 25197 2021A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510539ČSN EN ISO 25197 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 25197 Tento dokument stanovuje požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení elektrických/elektronických ovládacích systémů řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla a dynamických polohovacích systémů nebo jejich kombinací na malých plavidlech o délce trupu až do 24 m. Tento dokument se nevztahuje na elektrické trolling motory a autopiloty na plachetnicích.