Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8099-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 325532
Katalogové èíslo 512761
Název dokumentu Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 2: Systémy zpracování odpadních vod
Anglický název Small craft - Waste systems - Part 2: Sewage treatment systems
Datum vydání 01.10.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 8099-22021
ISO 8099-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8099-2 This document specifies requirements for the design, construction and installation of sewage treatment systems on small craft. It does not address waste retention systems, nor accidental discharge prevention of pollutants (e.g. oil, fuel) overboard. It does not address the technical discharge limits of a sewage treatment unit, subject to certain international as well as national regulations.