Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50136-9
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334596
Katalogové èíslo 512700
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP)
Anglický název Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
33.040.40 - Sítě přenosu dat
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 50136-92020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503505ČSN CLC/TS 50136-9 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50136-9 Tento dokument specifikuje protokol pro přenos poplachů a poruch z bodu do bodu, jakož i monitorování komunikace mezi komunikátorem ve střeženém prostoru a komunikátorem přijímacího centra pomocí internetového protokolu (IP). Protokol je určen k použití v jakékoli síti, která podporuje přenos IP dat. Mezi ně patří Ethernet, xDSL, GPRS, WiFi, UMTS a WIMAX. Výkonové charakteristiky systému pro přenos poplachu jsou specifikovány v EN 50136-1. Požadavky na výkonnost systému přenosu poplachu, SPT a RCT jsou uvedeny v příslušných částech souboru EN 50136.