Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 333432
Katalogové číslo 512671
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Norma pro emise pro zařízení v obytném prostředí
Anglický název Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for equipment in residential environments
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.09.2021
Věstník vydání (měs/rok) 8/21
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.100.10 - Elektromagnetické emise
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN IEC 61000-6-32021
IEC 61000-6-32020
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
79405ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3 (33 3432) Tato kmenová norma EMC pro emise je použitelná pouze, jestliže není vydána odpovídající norma výrobku EMC pro emise nebo norma skupiny výrobků EMC pro emise. Tato část ČSN EN IEC 61000 (33 3432) pro požadavky pro emise se použije pro elektrické a elektronické zařízení určené pro použití v prostředích obytných (viz 3.1.14). Tato část ČSN EN IEC 61000 (33 3432) se také použije na elektrické a elektronické zařízení určené pro použití v ostatních prostředích, které nespadá do rozsahu platnosti ČSN EN IEC 61000-6-8 (33 3432) nebo ČSN EN IEC 61000-6-4 (33 3432). Záměrem je, že všechna zařízení používaná v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu jsou pokryta ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3 (33 3432) nebo ČSN EN IEC 61000-6-8 (33 3432). Jestliže je zde jakákoliv pochybnost, použijí se požadavky ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3 (33 3432). Požadavky na emise šířené vedením a vyzařované emise v kmitočtovém rozsahu až do 400 GHz jsou považovány za zásadní a byly vybrány, aby poskytly dostatečnou ochranu radiového příjmu v definovaném elektromagnetickém prostředí. Pro účely zkoušení nebyly zařazeny všechny rušivé jevy, ale jen, ty, které jsou považovány za závažné pro zařízení určené k provozu v prostředích zahrnutých do tohoto dokumentu. Požadavky na emise v tomto dokumentu nejsou určeny k použití na záměrné vysílání a jeho harmonické z radiového vysílače jak je definován ITU.