Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61058-2-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354107
Katalogové èíslo 512660
Název dokumentu Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače
Anglický název Switches for appliances - Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.40 - Spínače
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61058-2-42021
IEC 61058-2-42018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75872ČSN EN 61058-2-4 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61058-2-4 ed. 2 Tato norma platí pro samostatně montované spínače pro spotřebiče (mechanické nebo elektronické) ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, pro ovládání nebo řízení elektrických spotřebičů a jiných zařízení pro domovní nebo podobné použití, se jmenovitým napětím do 480 V a jmenovitým proudem do 63 A.