Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1974
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 513510
Katalogové èíslo 512654
Název dokumentu Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Anglický název Food processing machinery - Slicing machines - Safety and hygiene requirements
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 67.260 - Zařízení a vybavení pro potravinářský průmysl
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 19742020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85513ČSN EN 1974+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1974 Tento dokument stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu, instalaci, školení, používání, čištění a údržbu nářezových strojů, které jsou vybaveny motorem poháněným nožem o průměru větším než 150 mm a opatřeným držákem výrobku. Tyto typy nářezových strojů jsou určeny pro použití v obchodech, restauracích, supermarketech, jídelnách atd. ke krájení potravin. Tento dokument pojednává o všech významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech souvisejících s nářezovými stroji, pokud jsou používány v souladu s určením výrobce (viz kapitola 4). Tento dokument se vztahuje na nebezpečí vznikající během všech etapách životnosti stroje, jak je popsáno v EN ISO 12100:2010, 5.4. Automatické průmyslové nářezové stroje podle EN 16743:2016 jsou z předmětu tohoto dokumentu vyloučeny. Tento dokument zahrnuje následující typy nářezových strojů: - nářezový stroj s vodorovným podáváním (viz obrázek 1); - nářezový stroj se spádovým podáváním (viz obrázek 2). Oba typy mohou mít buď ruční podstavec, nebo podstavec s pohonem pro pohyb výrobku směrem k noži. Oba mohou být vybaveny ručními nebo automatickými zařízeními pro plnění a odebírání řezů od stroje. Všechny tyto typy mohou být také vybaveny stupnicí. Tento dokument platí pro stroje vyrobené po datu vydání tohoto dokumentu.