Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 407 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832326
Katalogové èíslo 512645
Název dokumentu Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
Anglický název Protective gloves and other hand protective equipments against thermal risks (heat and/or fire)
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.40 - Ochranné rukavice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 4072020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510489ČSN EN 407 ed. 2 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 407 Tento dokument specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace pro ochranné rukavice a další ochranné prostředky rukou a paží proti tepelným rizikům pro profesionální použití, pro spotřebitele a pro domácí použití. Uplatňuje se na ochranné prostředky, které chrání ruce nebo část ruky před teplem a/nebo ohněm v jedné nebo ve více z následujících podob: oheň, kontaktní teplo, konvekční teplo, radiační (sálavé) teplo, malé rozstřiky nebo velká množství roztaveného kovu. Nevztahuje na rukavice pro hasiče nebo svařování, které mají své vlastní normy.