Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013710
Katalogové èíslo 512640
Název dokumentu Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd
Anglický název Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations Part 2: Classification of objects and codes for classes
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 81346-22019
IEC 81346-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85606ČSN EN 81346-2 2010
509232ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 81 346-2 ed.3 Tato část IEC 81346 zavádí třídicí schémata s definovanými třídami předmětů a jejich přidruženými písmeny a je určena pro použití v referenčních označeních a pro označení obecných typů. Třídicí schémata jsou použitelná pro předměty ve všech technických oborech a ve všech odvětvích průmyslu. Tento dokument je horizontální publikací, která je rovněž určena technickým komisím při přípravě publikací týkajících se referenčních označení v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu IEC 108.