Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 19432-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 278603
Katalogové èíslo 512635
Název dokumentu Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči
Anglický název Building construction machinery and equipment - Portable, hand-held, internal combustion engine-driven abrasive cutting machines - Part 1: Safety requirements for cut-off machines for centre-mounted rotating abrasive wheels
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.220 - Stavební stroje a zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 19432-12020
ISO 19432-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510393ČSN EN ISO 19432-1 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 19432-1 Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky a opatření pro jejich ověřování pro návrh a konstrukci přenosných ručních řezacích strojů se spalovacím motorem, určených pro použití jednou obsluhou pro řezání stavebních materiálů, jako je asfalt, beton, kámen a kov. Platí pouze pro stroje konstruované účelově pro použití s rotujícím rozbrušovacím kotoučem a/nebo s řezacím kotoučem ze superbrusiva (např. diamantový) o maximálním vnějším průměru 430 mm, středově namontovaným na vřetenovém hřídeli, který jej pohání, kde se horní část kotouče otáčí směrem od obsluhy (viz obrázek 1). Tento dokument řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace nebo nebezpečné události významné pro tyto stroje, když jsou používány podle svého určení a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného používání. Seznam významných nebezpečí viz příloha F. Tento dokument specifikuje postupy pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vzniklých z jejich používání, stejně jako typ informací o bezpečných pracovních postupech, které jsou poskytovány se stroji. Specifikace řezacího kotouče nejsou v tomto dokumentu brány v úvahu. Řezací kotouče jsou považovány za vyhovující stávajícím normám pro řezací kotouče. POZNÁMKA - Příklady viz bibliografie. V celém dokumentu se přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem nazývají "řezací stroje". Tento dokument neplatí pro stroje vyrobené před datem jeho vydání.