Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15998
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701023
Katalogové èíslo 512494
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace
Anglický název Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 159982020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511778ČSN EN 15998 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15998 Tato norma stanovuje metodiku zkoušení určenou pro výrobky ze skla s vyžadovanou požární odolností. Tato metodika zahrnuje typové zkoušení podle příslušné výrobkové normy pro sklo. Shodná metodika může být použita také pro stanovení klasifikace odolnosti pro uplatnění na trhu (viz příloha B). Metodika platí pro všechny typy výrobků ze skla, u kterých může být požadováno zkoušení a klasifikace požární odolnosti. Zkoušení požární odolnosti se týká konečné aplikace, jako např.: - dveře; - příčky, stěny (včetně závěsových obvodových stěn); - podlahy; střechy; - podhledy.