Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-5+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 512485
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-5:2017+A12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502137ČSN EN 54-5 ed. 2 2017
506132ČSN EN 54-5+A1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody a provozní kritéria bodových hlásičů teplot používaných v elektrické požární signalizaci instalované v budovách (viz EN 54-1:2011). Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) bodových hlásičů teplot podle této EN. Pro jiné typy hlásičů teplot nebo pro hlásiče určené pro použití v jiných prostředích slouží tato norma pouze jako návod. Hlásiče teplot se speciálními charakteristikami vyvinuté pro zvláštní rizika nejsou do této normy zahrnuty.