Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 419
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060218
Katalogové èíslo 512444
Název dokumentu Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Anglický název Gas-fired overhead luminous radiant heaters for non-domestic use - Safety and energy efficiency
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.100.20 - Plynová otopná tělesa
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 4192019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509192ČSN EN 419 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 419 Tento dokument stanovuje požadavky a zkušební metody pro konstrukci, bezpečnost, hospodárné využívání energie, třídění a značení na závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností a pro ochranu životního prostředí, dále v textu normy jen "spotřebič". Tento dokument platí pouze pro spotřebiče provedení A1 a A3 (viz 4.2.2) určené k použití v jiných než obytných prostorech: a) nízkotlaké spotřebiče provozované s tlakem plynného paliva do 50 mbar, včetně; b) středotlaké spotřebiče provozované s tlakem plynného paliva v rozsahu od 50 mbar a do 2 bar. Tento dokument se neplatí pro: - spotřebiče určené k použití v obytných prostorech; - spotřebiče určené k použití ve venkovním prostředí; - spotřebiče s tepelným příkonem vyšším než 120 kW (na základě tepelné hodnoty příslušného základního zkušebního plynu). Tento dokument platí pro spotřebiče, které jsou určeny ke zkoušení typu.