Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12613
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646910
Katalogové èíslo 512407
Název dokumentu Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi
Anglický název Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 83.140.99 - Ostatní výrobky z pryže a plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 126132021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85062ČSN EN 12613 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12613 This document specifies the material, mechanical and functional (fitness for purpose) requirements for warning devices with visual characteristics manufactured from plastics, intended to indicate the presence of cables and piping systems buried in ground when opening trenches and more generally during digging work. This document also specifies test methods. This document is applicable to two types of visual warning devices: tapes (type 1) and meshes (type 2).