Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354101
Katalogové èíslo 512398
Název dokumentu Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60947-12021
IEC 60947-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80621ČSN EN 60947-1 ed. 4 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 This document applies, when required by the relevant product standard, to low-voltage switchgear and controlgear hereinafter referred to as "equipment" or "device" and intended to be connected to circuits, the rated voltage of which does not exceed 1 000 V AC or 1 500 V DC. This document states the general rules and common safety requirements for low-voltage switchgear and controlgear, including definitions, characteristics, information supplied with the equipment, normal service, mounting and transport conditions, decommissioning and dismantling, constructional and performance requirements, verification of characteristics and performance, energy efficiency aspects (see Annex V) and environmental aspects. This document does not apply to low-voltage switchgear and controlgear assemblies which are dealt with in IEC 61439 series, as applicable, terminals for connection of aluminium conductors, use within explosive atmospheres (see IEC 60079 series), software and firmware requirements for functional safety application (see IEC 61508-3), cyber security aspects (see IEC 62443 series).