Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 23411
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 324230
Katalogové èíslo 512394
Název dokumentu Malá plavidla - Kormidelní kola
Anglický název Small craft - Steering wheels
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 234112021
ISO 234112020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504277ČSN EN ISO 15652 2018
504334ČSN EN ISO 8848 2018
504339ČSN EN ISO 9775 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 23411 This document specifies design and testing requirements for steering wheels for small craft.