Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9093
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 325023
Katalogové èíslo 512392
Název dokumentu Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou
Anglický název Small craft - Seacocks and through-hull fittings
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 90932021
ISO 90932020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506605ČSN EN ISO 9093-2 2019
506606ČSN EN ISO 9093-1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 9093 This document specifies requirements for through-hull fittings, seacocks, hose connections, their fittings and their installation in small craft with a length of hull, LH, as defined in ISO 8666:2020, of up to 24 m. This document is not applicable to engine and heater exhaust fittings, and sail drive through-hull fittings.