Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14222
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 077822
Katalogové èíslo 512383
Název dokumentu Parní kotle z korozivzdorné oceli
Anglický název Stainless steel steam boilers
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 142222021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68675ČSN EN 14222 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14222 This document specifies requirements for electrically heated steam boilers manufactured from stainless steel specifically dedicated for generating steam for sterilizers and disinfectors. This document covers only steam boilers that are heated by immersion heaters and which have a maximum allowable pressure (PS) of not greater than 6 bar, a maximum volume (V) of 1 000 litres and a product of PS . V not greater than 3 000 bar . l.