Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50520 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370560
Katalogové èíslo 512366
Název dokumentu Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích
Anglický název Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 505202020
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
514536ČSN EN 50520 ed. 2 2021A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85828ČSN EN 50520 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50520 ed_2 Tento dokument stanoví požadavky a zkoušky pro krycí desky a krycí pásky používané pro mechanickou ochranu, identifikaci a upozornění na položení úložných kabelů a trubek. Tento dokument neplatí pro mřížky a pásky, na něž se vztahuje EN 12613.