Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14564
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 699001
Katalogové číslo 512336
Název dokumentu Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie
Anglický název Tanks for transport of dangerous goods - Terminology
Datum vydání 01.06.2022
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.07.2022
Věstník vydání (měs/rok) 6/22
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
01.040.23 - Tekutinové systémy a součástky pro obecné použití (názvosloví)
13.300 - Ochrana proti nebezpečným látkám
23.020.20 - Nádoby a nádrže montované na vozidlech
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 145642019
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
508799ČSN EN 14564 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14564 Tento dokument (EN 14564:2019) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 296 "Nádrže na přepravu nebezpečného zboží", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2020. Je nutno upozornit na možnost, že některé detaily tohoto dokumentu mohou podléhat patentovému právu. CEN nebude přejímat odpovědnost za zjišťování některého nebo všech takových patentových práv. Tento dokument nahrazuje EN 14564:2013. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tento dokument zavádí jednotnou terminologii pro technické termíny, které vyžadují další definice vedle regulatorních definic založených na RID/ADR, a pro speciální termíny definované v jiných normách pro nádrže na přepravu nebezpečného zboží, připravené komisí CEN/TC 296. Kapitola 3 definuje obecné termíny a Kapitola 4 definuje speciální termíny. Podle Vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.