Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 128-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013114
Katalogové èíslo 512334
Název dokumentu Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy
Anglický název Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.01 - Technické výkresy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 128-32020
ISO 128-32020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63813ČSN ISO 128-34 2002
64149ČSN ISO 128-30 2002
64150ČSN ISO 128-44 2002
64151ČSN ISO 128-50 2002
65384ČSN ISO 128-40 2002
506271ČSN ISO 128-33 2018
511110ČSN EN ISO 128-3 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 128-3 Norma ČSN EN ISO 128-3 obsahuje obecná pravidla pro zobrazování pohledů, průřezů a řezů ve všech druzích technické dokumentace produktu. Metoda promítání v prvním kvadrantu (dříve označovaná jako metoda E) a metoda promítání ve třetím kvadrantu (dříve označovaná jako metoda A) jsou podrobněji popsány v ISO 5456-2. Použití pohledů, průřezů a řezů na výkresech příslušných technických oborů se značně liší. Pravidla použití specifická pro technické obory jsou proto uvedena v přílohách A, B a C této normy.