Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 128-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013114
Katalogové èíslo 512333
Název dokumentu Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
Anglický název Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.01 - Technické výkresy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 128-22020
ISO 128-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63033ČSN ISO 128-22 2001
63272ČSN ISO 128-25 2001
69971ČSN ISO 128-23 2004
506268ČSN ISO 128-24 2018
511267ČSN EN ISO 128-2 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 128-2 Norma ČSN EN ISO 128-2 stanovuje typy čar použitých na technických výkresech (např. schémata, půdorysy nebo mapy), jejich označení a konfigurace, jakož i obecná pravidla pro kreslení čar. Kromě toho tento dokument specifikuje obecná pravidla pro zobrazení odkazových čar a odkazových praporků a jejich komponentů, jakož i pro uspořádání instrukcí nad nebo u odkazových čar v technických dokumentech.