Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 128-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013114
Katalogové èíslo 512332
Název dokumentu Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky
Anglický název Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 1: Introduction and fundamental requirements
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.01 - Technické výkresy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 128-12020
ISO 128-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511009ČSN EN ISO 128-1 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 128-1 Norma ČSN EN ISO 128-1 poskytuje obecná pravidla pro zhotovení technických výkresů (2D a 3D) a také uvádí strukturu ostatních částí souboru ISO 128. Tento dokument je použitelný pro technické kreslení v oblastech strojního inženýrství, stavitelství, architektury a lodního stavitelství. Je použitelný pro technické výkresy zhotovené ručně i pomocí počítače.