Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 12900
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441316
Katalogové èíslo 512310
Název dokumentu Černá uhlí - Stanovení abrazivity
Anglický název Hard coal - Determination of abrasiveness
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 129002018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500728ČSN ISO 12900 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 12900 Tento dokument popisuje metodu stanovení abrazivity černých uhlí.