Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 512281
Název dokumentu Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-42021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86744ČSN EN 1366-4+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1366-4 (73 0857) This part of the EN 1366 series specifies a method for determining the fire resistance of linear joint seals based on their intended end use. Perimeter seals of curtain walling are excluded from this part of the EN 1366 series. This document is intended to be used in conjunction with EN 1363-1. The following tests are included in this document: - no mechanically induced movement; - mechanically induced movement. Tests in accordance with this part of the EN 1366 series are not intended to provide quantitative information on the rate of leakage of smoke and/or hot gases, or on the transmission or generation of fumes. Such phenomena are only noted in the test report in describing the general behaviour of test specimens during the test. The load-bearing capacity of a linear joint seal is not addressed in this part of the EN 1366 series. No information can be implied by the test concerning the influence of the inclusion of linear joint seals on the loadbearing capacity of the separating element.