Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 17412-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730141
Katalogové èíslo 512247
Název dokumentu Informační modelování staveb - Úroveň potřeby informací - Pojmy a principy
Anglický název Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1: Concepts and principles
Datum vydání 01.07.2021
Datum ukonèení platnosti 01.10.2021
Datum úèinnosti 01.08.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.67 - Využití informačních technologií ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 17412-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513009ČSN EN 17412-1 2021
Anotace

ČSN EN 17412-1 This document specifies concepts and principles to establish a methodology for specifying level of information need and information deliveries in a consistent way when using building information modelling (BIM). This document specifies the characteristics of different levels used for defining the detail and extent of information required to be exchanged and delivered throughout the life cycle of built assets. It gives guidelines for principles required to specify information needs. The concepts and principles in this document can be applied for a general information exchange and whilst in progress, for a generally agreed way of information exchange between parties in a collaborative work process, as well as for an appointment with specified information delivery. The level of information need provides methods for describing information to be exchanged according to exchange information requirements. The exchange information requirements specify the wanted information exchange. The result of this process is an information delivery. This document is applicable to the whole life cycle of any built asset, including strategic planning, initial design, engineering, development, documentation and construction, day-to-day operation, maintenance, refurbishment, repair and end-of-life.