Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 3743-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011605
Katalogové èíslo 512198
Název dokumentu Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti
Anglický název Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.140.01 - Akustická měření a snižování hluku obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 3743-22019
ISO 3743-22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509055ČSN EN ISO 3743-2 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 3743-2 Tento dokument stanovuje poměrně jednoduchou technickou metodu určování hladin akustického výkonu malých přemístitelných zdrojů hluku. Metody stanovené v tomto dokumentu jsou vhodné pro měření všech typů hluku ve stanoveném frekvenčním rozsahu s výjimkou impulzního hluku, který obsahuje izolované skupiny impulzů akustické energie, které jsou pokryty ISO 3744 a ISO 3745. POZNÁMKA - Klasifikace různých typů hluku je uvedena v ISO 12001.