Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50367 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 362315
Katalogové èíslo 512196
Název dokumentu Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Kritéria pro dosažení technické kompatibility mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením
Anglický název Railway applications - Fixed installations and rolling stock - Criteria to achieve technical compatibility between pantographs and overhead contact line
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 503672020
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
516330ČSN EN 50367 ed. 3 2021A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92263ČSN EN 50367 ed. 2 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50367 ed. 3 Tento dokument stanovuje požadavky na technickou kompatibilitu mezi pantografovými sběrači a trolejovými vedeními, s cílem dosažení volného přístupu na tratě evropské železniční sítě. Tyto požadavky jsou definovány pro omezený počet typů sběračů, jež vyhovují požadavkům definovaným v 5.3 v souladu s geometrií a vlastnostmi kompatibilních trolejových vedení.