Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50119 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341531
Katalogové èíslo 512193
Název dokumentu Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci
Anglický název Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 501192020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85166ČSN EN 50119 ed. 2 2010
510279ČSN EN 50119 ed. 3 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50119 ed. 3 Tento dokument platí pro trolejová vedení elektrické trakce železnic, tramvajových, trolejbusových a průmyslových drah veřejných i soukromých provozovatelů. Tento dokument platí pro nově zřizovaná trolejová vedení i pro kompletní obnovu stávajících sestav trolejových vedení. Tento dokument stanovuje požadavky a zkoušky pro návrh trolejových vedení, požadavky na nosné konstrukce a jejich statické výpočty a ověřování a též požadavky a zkoušky pro návrhy příslušenství a jednotlivých součástí. Tento dokument nestanovuje požadavky pro systémy s přívodní kolejnicí v úrovni země.