Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1081+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 917866
Katalogové èíslo 512183
Název dokumentu Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu
Anglický název Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings - Determination of the electrical resistance
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.150 - Netextilní podlahové krytiny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1081:2018+A12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507979ČSN EN 1081 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1081+A1 Tento dokument specifikuje zkušební metody pro stanovení vertikálního odporu, odporu vůči zemi a povrchového odporu pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny po instalaci na zkušebním vzorku nebo po instalaci.