Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ISO 6707-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730000
Katalogové èíslo 512170
Název dokumentu Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
Anglický název Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
01.040.93 - Inženýrské stavby (názvosloví)
91.010.01 - Stavební průmysl obecně
93.010 - Inženýrské stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 6707-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55332ČSN ISO 1803 1999
504808ČSN P ISO 6707-1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Tato část ISO 6707 obsahuje obecné termíny a definice s cílem zavést terminologii použitelnou v pozemních a inženýrských stavbách. Zahrnuje a) základní pojmy, které mohou být východiskem pro další specifičtější definice, a b) specifičtější pojmy používané v několika oblastech stavebnictví a často užívané v normách, předpisech a smlouvách.