Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50546
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333509
Katalogové èíslo 512161
Název dokumentu Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory
Anglický název Railway applications - Rolling Stock - Three phase shore (external) supply system for rail vehicles and its connectors
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
45.060.01 - Železniční vozidla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 505462020
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513990ČSN EN 50546 2021Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94266ČSN CLC/TS 50546 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50546 Tento dokument specifikuje požadavky na ostrovní napájecí soustavu pro pomocná zařízení a předtápění a související vzájemně propojitelné páry konektorů. Tato norma stanovuje charakteristiky konektorů za účelem dosažení interoperability na rozhraní drážní vozidlo/ostrovní napájecí soustava. Tento dokument se nevztahuje na ostrovní napájení pro pohyb drážních vozidel.