Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13814-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 276001
Katalogové èíslo 512154
Název dokumentu Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání
Anglický název Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.40 - Hřiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13814-32019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73334ČSN EN 13814 2005
508340ČSN EN 13814-3 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13814-3 Tato část EN 13814 stanovuje požadavky na nezbytné nezávislé inspekce zábavních zařízení navržených / zkonstruovaných, vyrobených, provozovaných a používaných v souladu s EN 13814-1:2019 a EN 13814-2:2019.