Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13814-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 276001
Katalogové èíslo 512153
Název dokumentu Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání
Anglický název Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti 01.01.2023
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.40 - Hřiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13814-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73334ČSN EN 13814 2005
508341ČSN EN 13814-2 2019
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515706ČSN EN 13814-2 2022
Anotace

ČSN EN 13814-2 Tato norma se týká bezpečnosti zábavních jízd a zábavních zařízení - jejich provozu, údržby a používání. Tento dokument stanoví minimální požadavky nezbytné k zajištění bezpečné údržby, provozu, kontroly a testování zábavní jízdy a zábavních zařízení, která jsou určena k instalaci opakovaně bez zhoršení nebo ztráty integrity a dočasně nebo trvale na výstavištích a zábavních parcích nebo na jiných místech. Tento dokument se nezabývá tribunami, instalacemi na staveništi, lešením, odnímatelnými zemědělskými konstrukcemi, jednoduchými dětskými zábavními zařízeními na mince, která mohou vézt až tři děti a rekreačním zařízením, jako jsou tobogány nebo letní sáňkařské dráhy, vybavením dětských hřišť, lanovými kurzy, lezeckými stěnami, nafukovacími čluny, trampolínami, bazénovým zařízením (tento seznam není vyčerpávající). Pokud jde o zdraví a bezpečnost pracovníků, platí národní předpisy.