Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8560
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013420
Katalogové èíslo 512144
Název dokumentu Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek
Anglický název Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.30 - Technické výkresy ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 85602019
ISO 85602019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508068ČSN EN ISO 8560 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8560 Norma ČSN EN ISO 8560 stanovuje pravidla zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek na stavebních výkresech. Základním modulem M je 100 mm. Modulové rozměry se používají obecně v projektových výkresech, ale mohou se použít v prováděcích výkresech určených pro výrobu, orientaci polohy a umístění.