Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6412-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013245
Katalogové èíslo 512140
Název dokumentu Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení
Anglický název Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 1: General rules and orthogonal representation
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.99 - Ostatní normy, týkající se technických výkresů
23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 6412-12018
ISO 6412-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504904ČSN EN ISO 6412-1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 6412-1 Norma ČSN EN ISO 6412-1 stanovuje pravidla a konvence pro zhotovení zjednodušených výkresů pro zobrazení všech druhů trubek a potrubí zhotovených ze všech druhů materiálu (tuhých a ohebných). Tato pravidla se používají, pokud jsou trubky a potrubí zobrazeny zjednodušeným způsobem.