Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332206
Katalogové èíslo 512130
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Anglický název Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
29.260.99 - Ostatní elektrická zařízení pro práci ve zvláštních podmínkách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61496-12020
IEC 61496-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95130ČSN EN 61496-1 ed. 3 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 V této části IEC 61496 jsou stanoveny obecné požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení bezkontaktního elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) navrženého konkrétně pro detekci osob nebo části osoby jako součást systému souvisejícího s bezpečností. Zvláštní pozornost je věnována funkčním a konstrukčním požadavkům, které zajišťují dosažení vhodné úrovně výkonnosti související s bezpečností. ESPE může zahrnovat volitelné funkce související s bezpečností; požadavky na tyto funkce jsou uvedeny v příloze A. Tento dokument je určen k použití s další částí IEC 61496, ve které jsou uvedeny konkrétní požadavky na základě snímací technologie. Pokud část pokrývající snímací technologii neexistuje, použije se IEC TS 62998-1. Pokud soubor IEC 61496 neobsahuje všechna nezbytná ustanovení, použije se IEC TS 62998-1. Další možností je kombinace aspektů zahrnutých v IEC 61496 a k tomu ještě IEC TS 62998-1. V tomto dokumentu nejsou stanoveny rozměry nebo uspořádání zóny detekce a její umístění ve vztahu k nebezpečím v jakékoliv konkrétní aplikaci, ani příčiny nebezpečného stavu jakéhokoliv stroje. Omezuje se na funkce ESPE a na jeho rozhraní se strojem.