Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15684
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 165193
Katalogové èíslo 512061
Název dokumentu Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Building hardware - Mechatronic cylinders - Requirements and test methods
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.190 - Příslušenství budov
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 156842020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93136ČSN EN 15684 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15684 This document specifies requirements for performance and testing of Mechatronic Cylinders and their keys and/or electronic keys. It applies to cylinders for such locks designed to be normally used in buildings. It also applies to cylinders for use with other hardware products such as exit devices, door operators, etc. or monitoring facilities and alarm systems. It establishes categories of use based on performance tests and grades of security based on design requirements and on performance tests that simulate attack. This document includes assessment of additional features when they are included in the cylinder design. This document does not cover any other element of a system, other than those directly involved in the control of a cylinder. The suitability of cylinders for use on fire or smoke-door assemblies is determined by fire performance tests conducted in addition to the performance testing specified by this document; see Annex A.