Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60076-24
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351001
Katalogové èíslo 512042
Název dokumentu Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT)
Anglický název Power transformers - Part 24: Specification of voltage regulating distribution transformers (VRDT)
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60076-242020
IEC 60076-242020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60076-24 Norma platí pro distribuční výkonové transformátory od 25 kVA do 3 150 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení 36 kV nebo v sítích nízkého napětí pro zařízení do 1,1 kV výkonových zařízení s napěťovou regulací (VRDT). Uvádí termíny a definice pro VRDT, podmínky prostředí pro jejich použití, elektrické charakteristiky a obecné požadavky. Dále je uvedeno upozornění na případ paralelního provozu VRDT, požadavky na úroveň ztrát a hladinu akustického výkonu. V kapitole Zkoušky jsou požadavky na výrobní kusové, funkční, typové a zvláštní zkoušky a zkoušky dílu řídicí jednotky.