Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 13388
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421301
Katalogové èíslo 512037
Název dokumentu Měď a slitiny mědi - Přehled chemického složení a výrobků
Anglický název Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.120.30 - Měď a slitiny mědi
77.150.30 - Výrobky z mědi
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 133882020
CEN/TS 13388:2020/AC2020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500058ČSN P CEN/TS 13388 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 13388 Tento dokument poskytuje souhrn pro označování materiálu, chemická složení a tvarů výrobku, v nichž jsou dostupné, z mědí a slitin mědi standardizovaných v evropských normách CEN/TC 133 Měď a slitiny mědi.