Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361960
Katalogové èíslo 512018
Název dokumentu Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače
Anglický název Automatic electrical controls - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60730-2-72020
IEC 60730-2-72015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88884ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 2011
510721ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 Tato část IEC 60730 platí obecně pro časová relé a časové spínače s možností používání elektřiny, plynu, oleje, pevného paliva, sluneční tepelné energie atd., nebo jejich kombinace, včetně vytápění, klimatizace a podobných aplikací. Tato norma platí také pro jednotlivá časová relé použitá jako součást řídicího systému, nebo časová relé, která jsou mechanicky nedílnou částí multifunkčních řídicích zařízení s neelektrickými výstupy. Tato norma neplatí pro spínače se zpožděním (TDS) v rozsahu platnosti IEC 60669-2-3. Norma se nevztahuje na zařízení, která pouze indikují čas nebo časový úsek. Tato norma neplatí pro multifunkční řídicí zařízení s integrovanou časovací funkcí, která nemohou být zkoušena jako samostatná časovací zařízení. Tato norma platí pro vlastní bezpečnost, pro pracovní charakteristiky, pokud souvisejí s ochranou zařízení, a pro zkoušení časových relé používaných ve spotřebičích a jiných přístrojích, elektrických a neelektrických, pro domácnost a podobné účely, ale také s rozšířením na průmyslové účely, pokud neexistují žádné specifické normy výrobků, jako pro ústřední vytápění, klimatizaci, procesy ohřívání atd. Časová relé pro zařízení, která nejsou určena pro normální použití v domácnosti, která však mohou být používána veřejností, jako jsou zařízení určená pro používání laiky v obchodech, v lehkém průmyslu a v zemědělství, patří do rozsahu platnosti této normy. Tato norma platí také pro časová relé pro spotřebiče v rozsahu platnosti IEC 60335-1. Tato norma platí pro ruční ovládání, je-li elektricky a/nebo mechanicky integrováno do časových relé.