Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361960
Katalogové èíslo 512013
Název dokumentu Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu
Anglický název Automatic electrical controls - Part 2-11: Particular requirements for energy regulators
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60730-2-112020
IEC 60730-2-112019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81313ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 2008
510718ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 Tato část IEC 60730 platí obecně pro regulátory výkonu pro použití v zařízeních nebo ve spojení se zařízeními, včetně regulátorů výkonu pro ohřev, klimatizaci a podobné aplikace. Zařízení mohou využívat elektřinu, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci. Tato norma platí pro vnitřní bezpečnost, pro provozní hodnoty, provozní časy a posloupnost činnosti, jestliže souvisejí s bezpečností zařízení, a pro zkoušení automatických elektrických regulátorů výkonu používaných v zařízeních nebo ve spojení s nimi. Tato norma platí také pro regulátory výkonu pro spotřebiče v rozsahu platnosti IEC 60335-1. Tato norma také platí pro automatické elektrické regulátory pro zařízení, která smí být používána veřejností, jako jsou zařízení určená k používání v obchodech, kancelářích, nemocnicích, v zemědělství a v komerčních a průmyslových aplikacích. Dále tato norma platí také pro jednotlivé regulátory výkonu použité jako součást řídicího systému, nebo pro regulátory výkonu, které tvoří mechanicky nedílnou část vícefunkčních řídicích zařízení, která mají neelektrické výstupy a také pro inherentní bezpečnost, provozní hodnoty, provozní doby a provozní sekvence, jsou-li spojeny s bezpečností zařízení, a pro zkoušky automatických elektrických řídicích zařízeních používaných v zařízeních nebo ve spojení s nimi. Tato norma neplatí pro automatické elektrické regulátory výkonu navržené výhradně pro průmyslové aplikace, není-li to výslovně uvedeno ve výrobkové normě. Zároveň tato norma neplatí pro zařízení, která jsou určeny v rozsahu platnosti zařízení pro automatizaci budov.